veiligheid / kwaliteit

Veiligheid

Het hele huis is naar kindermaat ingericht met veel aandacht voor de veiligheid. Zowel onze binnen- als buitenruimtes zijn aangepast aan de regels van Kind en Gezin.
Er staan - overal waar nodig - veiligheidshekjes, die de kindjes niet kunnen openen. Zo kunnen de kindjes geen trappen op of zomaar in de keuken of tuin komen. De verharde ondergrond in de tuin bestaat uit rubbertegels om pijnlijke valpartijen te vermijden.
Er hangen rookmelders en brandblusapparaten. De brandweer komt het gebouw keuren. Indien iets niet in orde is, zullen wij ervoor zorgen dat dit zo snel mogelijk wordt opgelost.
Van 'buiten naar binnen' zijn we ook goed beveiligd. De voordeur is voorzien van een  elektronisch deur- en cijferslot. Er hangt ook nog een camera, zodat wij altijd kunnen zien wie er binnen wil. De buitenruimte is volledig omheind.
Met deze middelen garanderen wij een veilige omgeving en accomodatie waarin je kind zich op zijn/haar tempo kan ontwikkelen.

Hygiëne

Wij vinden een hygiënische omgeving en werkwijze heel erg belangrijk. We werken volgens de normen van het HACCP.
Alle kinderen doen bij aankomst hun pantoffels aan, de schoenen blijven in de inkomhal. De medewerkers dragen werkschoenen en de ouders doen schoenhoesjes aan als ze speelruimte betreden. Zo kunnen alle kinderen in een propere ruimte op ontdekking gaan.

Kwaliteit

Als kinderdagverblijf staan we onder toezicht van Kind en Gezin. Hierdoor bent u zeker van de geboden kwaliteit. Door middel van standaard documenten evalueren wij onze werking, het beleid en aanbod regelmatig.

Cas & Co draagt het begrip 'professionalisering van de kinderopvang' hoog in het vaandel. Hiertoe hanteren we een onderbouwde pedagogische visie en doen we een uitgebreid ouderaanbod.
Kwaliteit garanderen betekent ook het luisteren naar de mensen die gebruik maken van onze diensten. Daarom staan we steeds open voor feedback. Het verwoorden hiervan is niet altijd gemakkelijk. Daarom installeerden we een ideeënbus in de inkomhal. Op deze manier kan u ons, hetzij anoniem, bereiken. 

Klachtendienst Kind en Gezin
Hallepoortlaan 27
1060 Brussel
telefoon:    02 533 14 14
fax:           02 534 14 48    
e-mail:       klachtendienst@kindengezin.beComments