pedagogische visie

De professionele relatie die de medewerkers aangaan met kinderen en hun ouders vormt de kern van de opvoeding in een kinderdagverblijf. Cas & Co verbindt zich er daarom toe zich actief in te zetten om meer werk te maken van de pedagogiek en professionalisering binnen de kinderopvang. De basis van ons pedagogisch beleid is dan ook een weldoordachte visie op de ontwikkeling van kinderen, de werking van het kinderdagverblijf en het handelen van de medewerkers.

In Cas & Co wordt er gewerkt volgens de Groeigerichte visie. In 2005 SKON kinderdagverblijf samen met twee architecten (Fred Bos en Robert Jockin) deze innovatieve pedagogiek ontwikkeld en in praktijk gebracht.

De keuze voor deze visie is ontstaan uit al onze ideeën vanuit de opleiding orthopedagogie en praktijk-ervaringen in de kinderopvang. Deze hebben we gebundeld in enkele aandachtspunten :

- We willen meer dan 'opvang' aanbieden en waarmaken dat kinderen zich ten volle kunnen ontwikkelen       in de periode dat ze in Cas & Co zullen verblijven. De ontwikkeling van het kind staat op de voorgrond.
- De opvang en opvoeding van kinderen met een specifieke zorgvraag moet geïntegreerd kunnen worden. - De relatie met het kind moet professioneel zijn. De visie biedt een kader waarbinnen medewerkers  
  affectief en respectvol met de kinderen kunnen omgaan
.

- Een medewerker in Cas & Co heeft een gedeelde opvoedingstaak. We willen ons dan ook profileren
  als partner in de opvoeding.Subpagina''s (1): visie